Strona Główna
PRZYGOTOWANIE PODŁOZA    
Na zagęszczonej podbudowie zasypuje się piasek, najlepiej odsiany żwir o frakcji 5 mm (największe ziarna do 7 mm). Grubość podłoża kostki w stanie zagęszczonym wynosi 3-5 cm. Podłoże kostki należy tak wyrównać listwą niwelującą, aby kostka przed zawibrowaniem była o 1 cm wyżej od planowanego poziomu. Podłoże następnie ulega zagęszczeniu poprzez zawibrowanie ułożonej kostki. Dzięki temu niwelowane są tolerancje wysokości kostki. Podłoże przed ułożeniem kostki jest dokładnie plantowane i wyrównywane.
  przygotowanie podłoża
UKŁADANIE KOSTKI    
Przed układaniem kostki należy sprawdzić zgodność dostawy z zamówieniem oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia transportowe. Układanie następuje zasadniczo z miejsca już ułożonej kostki, przez co unika się zdeptania wygładzonego podłoża. Dla optymalizacji kombinacji kostkę należy pobierać do układania jednocześnie przynajmniej z trzech palet, dzięki temu można niwelować ewentualne nieznaczne odchylenia kolorystyczne na dużych powierzchniach, które są wynikiem zmienności barwy surowców. Kostka jest produktem z surowców naturalnych i podlega takim samym zmianom odcieni kolorów.

WAŻNE: Progi dystansowe na bocznych powierzchniach kostki nie stanowią gwarancji zachowania wymaganych odstępów fugowych. Układanie poszczególnych rzędów należy regularnie kontrolować sznurem lub łatą, a ewentualne odchylenia korygować.
  układanie kostki
WIBROWANIE POWIERZCHNI KOSTKI    
Wibrowana może być kostka tylko sucha. Przed wibrowaniem należy dokładnie wypełnić fugi suchym drobnym piaskiem a powierzchni kostki dokładnie wyczyścić, następnie zawibrować wibratorem z podkładką gumową aż do momentu uzyskania stałego poziomu powierzchni. Jeżeli nie przewiduje się bocznych ograniczeń, przed zawibrowaniem muszą być wykonane boczne zabezpieczenia przed przesuwaniem się tej kostki. Po zawibrowaniu powierzchni może okazać się konieczne ponowne uzupełnienie piasku w fugach lub ich zamulenia.
  wibrowanie powierzchni kostki
     
INSTRUKCJA UKŁADANIA PŁYT AŻUROWYCH
     
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA    
1. Na zagęszczonej podbudowie zasypuje się piasek, najlepiej odsiany żwir o frakcji 5 mm (największe ziarna do 7 mm). Grubość podłoża płyt ażurowych w stanie zagęszczonym wynosi 3-5 cm . Podłoże należy tak wyrownać listwą niwelującą, aby płyta ażurowa przed ubiciem młotkiem gumowym była o 1 cm wyżej od planowanego po ziomu. Podłoże następnie ulega zagęszczeniu poprzez ubicie. Dzięki temu niwelowane są tolerancje wysokości.
Podłoże przed ułożeniem jest dokładnie plantowanie i wyrównywane.
     
UKŁADANIE PŁYT AŻUROWYCH
2. Przed układaniem płyt ażurowych należy sprawdzić zgodność dostawy z zamowieniem oraz zwrócić uwagę na ewentuaIne uszkodzenia transportowe. P łyty układamy z zachowaniem odpowiednich fug o szerokości 5-10 mm. Układanie poszczególnych rzędów naIeży regularnie kontrolować sznurem lub łatą, a ewentuaIne odchylenia korygować. Fugi wypełniamy piaskiem lub zaprawą.
     
WIBROWANIE POWIERZCHNI    
3. Nie na|eży wibrować ptyt ażurowych. Do Wyrównywania należy używać młotka gumowego.
     
NA WŁAŚCIWEJ PODBUDOWIE    
4. Wtaściwie ułożona ptyta ażurowa jest elastycznie związana ze sobą fugami. Pojedyńcze obciążenia płyty w ruchu kołowym są przez to płasko przenoszone na podłoże. Dlatego znana jest powszechna reguła: ułożona pły ta może być tak dobra jak jej podłoże gdyż zawartość warstwy nośnej ma automatyczny wpływ na powierzchnię ułożonych płyt. Elastyczne wiązanie z apobiega z reguły uszkodzeniom powierzchni, ale możliwe deformacje podłoża mogą wpływać na zniekształcenie powierzchni płyt. Podbudowa jako tzw. warstwa mrozoodporna nakładana jest na wcześniej zagęszezone, istniejące podłoże. Grubość podbudowy zależy od rodzaju podkładu, ale przede wszystkim również od oczekiwanego natężenia ruchu kołowego. Dla ciągów pieszych i posesji prywatnych wystarczy na ogół grubość 20cm, dla większego i dużego obciążenia nawierzchni z reguły grubość podbudowy wynosi 30-40 cm. Należy użyć mrozoodpornego materiału o uziarnieniu ⌀ 40 mm jak żwiru, tłucznia itp. Materiał ten na całej gruboci jest wstępnie ubity i na końcu zagęszczony. W przypadku istniejącej podbudowy typu: beton, asfalt itp. stosujemy tylko posypkę piaskową Iub żwiroową o grubości od 3 do 5 cm.
     kostka brukowa
Wszelkie prawa zastrzezone © STAL-BRUK Sp. z.o.o.
projektowanie stron www ZEVA.pl